Vidre laminat

El vidre laminat és el resultat de la unió de dos o més llunes de vidre, intercalant una o més lamines de butiral (PVB).

Vidre laminat

El vidre laminat és el resultat de la unió de dos o més llunes de vidre, intercalant una o més lamines de butiral (PVB).

Acústic

La fabricació d’aquest laminat es diferencia d’un laminat normal, en el que substitueix el PVB per un d’especial prestacions acústiques. D’aquesta manera es consegueix un aïllament dels sons exteriors que poden ser molestos a l’activitat diària o a la tranquilitat de l’habitatge.